Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας

Το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διαφόρων εργασιακών κλάδων με
Το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διαφόρων εργασιακών κλάδων με

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας

Το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διαφόρων εργασιακών κλάδων με σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα προγράμματα υλοποιούν επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς.

Δημοσιεύονται οι προσκλήσεις κατάρτισης που απευθύνονται προς τους ωφελούμενους /εργαζόμενους προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης.

Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τους επαγγελματικούς/κλαδικούς φορείς.

Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των επαγγελματικών/ κλαδικών φορέων του τομέα που τους ενδιαφέρει.

Ενεργές Προσκλήσεις

 Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Γραφείων

 • Φορέας υλοποίησης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων   
 • Αντικείμενo: Τουριστικός αντιπρόσωπος, Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, Χειριστής εφαρμογών αυτοματοποιημένου γραφείου
 • Πληροφορίες: https://www.potour.gr/

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

 • Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ)
 • Αντικείμενo: – Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Οδηγών Κατάρτισης ΙΕΚ (12 θέσεις)
                       – Συγγραφείς μαθημάτων/ επαγγελματίες ειδικότητας Οδηγών Κατάρτισης ΙΕΚ (14 θέσεις)
                       – Συγγραφείς/ εκπαιδευτές πυρηνικών μαθημάτων ειδικότητας Οδηγών Κατάρτισης ΙΕΚ (12 θέσεις)
                       – Σύμβουλοι Μεθοδολογίας (12 θέσεις)
 • Πληροφορίες: http://www.kaele.gr